திரிணாமுல் வேட்பாளர்களின் குற்றப்பின்னணி

திரிணாமுல் காங்கிரஸ் நல்லாட்சி தருவோம் என வாய்கிழிய முழங்குகிறது. ஆனால் அதன் வேட்பாளர்களின் பின்னணியை ஆராய்ந்தால் அது தரப்போவது நல்லாட்சியா அல்லது பேயாட்சியா என சந்தேகம் எழும். இதோ சில வேட்பாளர்களின் பின்னணி:

இன்றைய கார்ட்டூன்