எல்லாமே நினைவுக்கு வருகிறது

“சினிமாவில் ஃபிளாஷ்பேக் வருவ தைப்போல, கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக திமுக ஆட்சியிலே என்ன நடந்தது என்பதை நினைவுபடுத்தி நாம் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும்.”

இன்றைய கார்ட்டூன்