உதவி செயுங்கள் தோழா...................

நேற்று வரை சரியாக இருந்த எனது தலத்தில் login திடீர் என்று வரவில்லை. என்ன காரணம்... add a gadget என்ற இடத்தில்
Followers
Followers Experimental

Displays a list of users who follow your blog.

This gadget is experimental and is not yet available on all blogs. Check back soon!


By Blogger


என்று வருகிறது என்ன கரணம்.....?
உதவி செயுங்கள் தோழா...................
மேற்கொண்டு நான் என்ன செய்ய..........என்றும் தோழமையுடன்.....
S.Sathya Seelan
cpim.marxist@gmail.com
http://cpimmarxist.blogspot.com/
cell:9884642030

இன்றைய கார்ட்டூன்